Tên tàu

Vùng hoạt động

Công suất chở khách

Vận tốc

Năm và nơi đóng

BINH AN HA TIEN 03

Phú Quốc - Hà Tiên

292 khách

28 hải lý

2017 VN

BINH AN HA TIEN 04

292 khách

28 hải lý

2017 VN