Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BÌNH AN.

Head Office :
No 23 Str.2., Linh Tay Ward., Thu Duc Dist., HCMC, Viet Nam

Office of transaction:
R4-71 Hung Gia III, Bui Bang Doan, Tan Phong Ward, District 7, HCMC
Tel: (+84.28) 54101162-54101163
Fax: (+84.28) 54101050
Website: http://www.binhan.com

 

 

 

 

 

 

Luc Nguyen

Vice Director
Phone: +84 28 54101162-54101163
Mobile: 0911899678