Chủ Tịch Vũ Xuân Huyền nhận bằng Tiến Sỹ Danh Dự của Viện địa lý Thái Bình Dương Liên Bang Nga

Vào ngày 25/11/2015 tại Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam kết hợp cùng Viện địa lý Thái Bình Dương - Phân Viện Viễn đông Nga trao tặng bằng Tiến Sỹ Danh Dự cho ông Vũ Xuân Huyền, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH đại Lý Tàu Biển Bình An.

 

Phần thưởng cao quý này được Viện Trưởng Viện Hàn Lâm Liên Bang Nga Baklanov trao cho ông Vũ Xuân Huyền vì có nhiều đóng góp cùng các nhà khoa học trong khảo sát tài nguyên biển Việt Nam, xây dựng các dữ liệu mang tính khoa học giúp các nhà chức năng quản lý, khai thác tiềm năng hiệu quả biển đảo Việt Nam.