VESSEL NAME

Vùng hoạt động

Capacity

Speed

Năm và nơi đóng

BINH AN HA TIEN 03

Phu Quoc - Ha Tien

292 passengers

28 knots

2017 VN

BINH AN HA TIEN 04

292 passengers

28 knots

2017 VN