VESSEL NAME

Vùng hoạt động

Công suất chở xe / khách

Đăng Kiểm

Năm và nơi đóng

BINH AN HA TIEN 01

Phú Quốc - Hà Tiên

50 xe / 250 khách

VR

2017 VN

BINH AN HA TIEN 02

50 xe / 250 khách

VR

2017 VN